Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůzky ze dne 11.11. 2010

18. 11. 2010

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY EKONOMICKÉ RADY ZE DNE 11. 11. 2010
 
Přítomni: P. Mgr. Jan Kulíšek, ICLIc, Ing. Pavel Chudoba, Dalibor Kolář
 
            Páter Kulíšek seznámil přítomné členy ekonomické rady se stanoviskem Lázní Slatinice k nabídce odprodeje pozemků farnosti. Jelikož Lázně neakceptují požadovanou cenu za 1m2, prodej pozemků zatím nebude realizován. V průběhu měsíce listopadu 2010 proběhne další schůzka mezi zástupci farnosti a Lázní Slatinice. Zájem o odkup části pozemků ze strany Lázní přetrvává i nadále. O termínu schůzky bude ekonomickou radu informovat P. Kulíšek
 
            Páter Kulíšek předložil přítomným členům ekonomické rady žádost Ondřeje Mikmeka o pronájem fary ve Slatinicích, za účelem bydlení. Pan Mikmek chce faru obývat a zároveň zde provádět drobné opravy, aby objekt dále nechátral. Proti pronájmu fary není námitek, za předpokladu, že veškeré stavební práce budou prováděny v souladu se skutečností, že fara je památkově chráněna a tudíž musí být jakýkoliv zásah konzultován s pracovníky památkové péče. Tato skutečnost musí být jasně uvedena v nájemní smlouvě.
 
 
                                                                                  Zapsal Dalibor Kolář
 
 
Ve Slatinicích 11. 11. 2010