Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zápis ze schůzky pastorační rady ze dne 17.2.2011

13. 3. 2011

 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 17. 2. 2011
 
Přítomni: P. Mgr. Jan Kulíšek, ICLIc, Helena Mikmeková, Dalibor Kolář, Jakub Forman
 
                Páter Kulíšek seznámil přítomné členy pastorační rady s kalendáriem úkolů a událostí na nadcházející období.
 
-         do konce února podat návrh na farníka nebo skupinu farníků, kteří se zasloužili o rozvoj farnosti a budou oceněni otcem arcibiskupem při diecézní pouti 7. 5. 2011 v Olomouci
-         12. 3. 2011 mše svatá v Třebčíně
-         19. 3. 2011 Svátek Svatého Josefa
-         25. 3. 2011 začíná postní doba – nahlásit konání křížových cest v obcích farnosti
-         26. 3. 2011 v 17.00 bude v Těšeticích p. Antonín Fiala udělovat Novokněžské požehnání
-         13. 4. 2011 proběhne diecézní setkání mládeže
-         počínaje začátkem května budou v obcích farnosti probíhat Májové pobožnosti – nahlásit termíny
-         1. 5. 2011 bude ve Slatinicích 1. Svaté přijímání pro 4 děti z farnosti
-         1. 5. 2011 je stanoven jako termín blahoslavení Jana Pavla II.
-         8. 5. 2011 Hodová mše svatá v Třebčíně
-         14. 5. 2011 bude ve Slatinicích slavnostně požehnán nový pramen léčivé minerální vody – podrobnosti budou upřesněny dodatečně
-         2. 6. 2011 svátek Nanebevstoupení Páně
-         23. 6. 2011 Slavnost Těla a Krve Páně
-         25. 6. 2011 bude v Těšeticích Biřmování
 
V průběhu měsíce června bude pro děti zorganizován tematický výlet. Předběžný plán cesty- poutní kostel v Lípě u Zlína a návštěva ZOO Lešná.
 

Zapsal Dalibor Kolář