Jdi na obsah Jdi na menu
 

Oznamy do neděle 6. března 2011


Oznamy na dobu v liturgickém mezidobí  -  do neděle  6. března   2011


Slavíme 8. neděli v mezidobí. Sbírka této neděle je věnována na opravu kostela.  Po mši svaté pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. 

V pondělí   je mše sv. v 18:00 hod. v Ústíně

Příští neděle  je  9. v mezidobí.  Pokračuje příprava  na 1. sv. přijímání.

Pokračuje také příprava na biřmování a sice:
1. skupina se sejde v neděli 6. března v 15:00 hod.  na faře v Těšeticích
2. skupina se sejde v neděli 13. března v 15:00 hod. na faře v Těšeticích

Nemocné v Ústíně a v Ratajích navštívím ve čtvrtek 3. března, nemocné ve Vojnicích, Luběnicích a Těšeticích navštívím v pátek 4. března.

V sobotu 5. března v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Slatinicích si slíbí lásku, úctu a věrnost pan  Lukáš Růžička z Oskavy a  slečna Hana Kůrová z Libiny

Minulou neděli jste věnovali pro potřeby sv. Otce - tzv. Haléř sv. Petra       v Těšeticích  při sbírce .................   Kč  5 127          ve Slatinicích ..............................   Kč  4 148  z toho v Lutíně 954       v Drahanovicích ................    Kč  2 522          Všem upřímným dárcům Pán Bůh zaplať.

Další informace máte na vývěsce nebo na webových stránkách farnosti.